Braniteljska stipendija

Evo kratkog vodiča…

Pravo na stipendiranje ostvaruju hrvatski branitelji, hrvatski dragovoljci, hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI), njihova djeca kao i djeca poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja u Domovinskom ratu. Sufinanciranje od strane Fonda za stipendiranje pri Ministarstvu podrazumijeva novčanu potporu srednjoškolcima, studentima te djelomično pokrivanje troškova osoba na poslijediplomskom studiju uz zadovoljavanje određenih uvjeta.

Srednjoškolci tako ne smiju biti ponavljači, moraju zadovoljiti određeni prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj godini školovanja, mjesečni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti dvostruki iznos cenzusa utvrđenog Zakonom o pravima hrvatskih branitelja (što iznosi 1995, 60 kn) te biti korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi. Gotovo identična pravila po pitanju cenzusa, ponavljanja godine, prosjeka i stipendije po drugoj osnovi vrijede i za redovite studente, no isti ne smiju biti apsolventi. Osobe na postdiplomskom studiju pravo na pokrivanje dijela troškova ostvaruju ako su upisani u isti, ne prelaze iznos cenzusa i već ne primaju stipendiju. Dokaz o ispunjavanju uvjeta mora se priložiti dokumentima: izjavom o sastavu kućanstva ovjerenom kod javnog bilježnika, potvrdom o prosjeku ocjena te izvodima nadležne Porezne uprave i HZMO-a, ali i potvrdama ili rješenjima o statusu hrvatskog branitelja/dragovoljca/ HRVI/ nestale osobe. Prijave se podnose na posebnim obrascima na adresu Ministarstva branitelja do završetka objavljena natječaja, a sve ostale informacije moguće je dobiti na adresi www.branitelji.hr.