Putovanja Archive

 • Gradski način života postao je najzastupljeniji oblik stanovanja u svijetu te većina ljudi živi u gradovima. Samim time njihova veličina te broj stanovništva su se sve više povećavali i širili do te razine da dolazi do spajanja više gradova u jedan megagrad u kojem žive milijuni ljudi. 0

  Najveći gradovi na svijetu

  Gradski način života postao je najzastupljeniji oblik stanovanja u svijetu te većina ljudi živi u gradovima. Samim time njihova veličina te broj stanovništva su se sve više povećavali i širili do te razine da dolazi do spajanja više gradova u jedan megagrad u kojem žive milijuni ljudi.

  Continue Reading

 • Veličina grada se može odrediti na nekoliko načina, ali najčešće se ipak koriste podaci vezani uz broj stanovnika. I tu postoje daljnje podjele, ali ako se uzima u obzir samo grad, bez njegovih predgrađa i okolnih naseljenih zona, ističe se kineski div Šangaj. 0

  Najveći grad na svijetu

  Veličina grada se može odrediti na nekoliko načina, ali najčešće se ipak koriste podaci vezani uz broj stanovnika. I tu postoje daljnje podjele, ali ako se uzima u obzir samo grad, bez njegovih predgrađa i okolnih naseljenih zona, ističe se kineski div Šangaj.

  Continue Reading