Postupak za razvod braka

Za početak, razvod braka se provodi na temelju zakonskog propisa Obiteljskog zakona prema kojem su pretpostavke razvoda braka jedna od sljedeće tri mogućnosti – ukoliko sud utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana ili u slučaju da oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka.

Za postupak razvoda braka, prije svega morate zatražiti tužbu ukoliko razvod traži samo jedan supružnik ili sporazumni zahtjev ukoliko to traže oba supružnika. U ovoj drugoj situaciji, niti jedan bračni drug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme ženine trudnoće ili dok dijete ne napuni godinu dana starosti. Također, u sporazumnom zahtjevu postupak je puno brži jer se kod tužbi na sudu trebaju utvrditi uvjeti za razvod.

Zaštitite djecu od traume i stresa

Kod razvoda braka u kojima bračni parovi imaju djecu, najbitnija je njihova skrb i njihovo dobro. Tu se prvenstveno riješava kod kojeg roditelja će dijete živjeti i koliko će se viđati s drugim roditeljem. Kod maloljetne djece provodi se postupak posredovanja u centru za socijelnu skrb kojeg određuje sud (isto vrijedi i za posvojenu djecu). Centar se bavi i time da pokušava otkriti i otkloniti uzroke poremećenosti bračnih odnosa. Oni daju svoje stručno mišljene o podobnosti oba roditelja za daljnju brigu o djetetu i poduzimaju mjere za zaštitu dobrobita djeteta kako bi sud mogao donijeti odluku o povjerenju djeteta jednom od roditelja.

Roditelj kod kojeg dijete ne stanuje mora plaćati alimentaciju. Ovo je jedan od najvećih problema jer najčešće jedna strana traži previše, a druga nudi premalo. Najbolje je da se oba supružnika međusobno dogovore uz prisutnost odvjetnika jer će sav taj novac bti potrošen za dobrobit djeteta.
Nakon svega slijede troškovi razvoda i podjela bračne stečevine. Najjeftinije ćete proći ukoliko ne uzmete odvjetnika jer će sami troškovi suda biti oko 200 kuna, ali odvjetnik će vam uvelike pomoći oko svega i biti podrška. Sve ostalo ovisi o sudu i njihovoj odluci – dodijelit će djete jednom od roditelja, drugome odrediti alimentaciju. Moguća je i situacija da ukoliko bračni supružnici imaju više djece, ne idu sva djeca samo jednom roditelju. Koliko će trajati cijela procedura ovisi o bračnom paru – najlakši i najbrži način je da se oboje pridržavaju dolaska na sud i rasprave i da surađuju u postupku posredovanja. Podjela bračne stečevine je odvojena od samog razvoda i za nju se pokreće poseban postupak.