Sadnja mrkve i uzgoj: kako sijati mrkvu

Vrijeme sadnje i uzgoja mrkve ovisi o vrsti mrkve koju želite posijati. Ako se odlučite za sadnju rane mrkve tada je trebate sijati tijekom ožujka i do prve polovice travnja, srednje ranu i ljetnu mrkvu trebate sijati u zadnjoj polivici ožujka i tijekomt ravnja, a jesensku mrkvu treba sijati u zadnjoj polovici travnja i prvoj polovici svibnja.

Kako sijati mrkvu? Mrkva se sije u gredice, ali prije nego što ćete posijati mrkvu gredice moraju biti uređene. Dakle, zemlja mora biti dobro preorana, a nakon toga i dobro usitnjena i prihranjena. Mrkva se sije u redove iz sjemena i to na dubinu od 1,5 do 2 centimetra. Razmak između redova u gredici mora biti barem 30-ak centimetara.

Kada mrkva počinje nicati vrlo je važno redovito plijeviti zemlju kako bi se maknula trava te da se mrkva može nesmetano razvijati.