Žice na gitari: kako se zovu žice na gitari

Odlučili ste naučiti svirati gitaru, ali prije nego što krenete sa sviranjem gitare morate naučiti osnove o gitari. Gitara se sastoji od sljedećih dijelova: glava gitare, mehanizam za štimanje gitare, sedlo, vrat gitare, pragovi gitare, tijelo gitare, otvor na rezonantnoj kutiji i žice na gitari.

Gitara ima uglavnom šest žica, a redosljed žica je od najtanje do najdeblje. Najtanja žica je prva žica na gitari i ona daje najviđe tonove, dok je šesta žica najdeblja žica i ona daje najdublje tonove.

Kako se zovu žice na gitari? Krenut ćemo od šeste žice koja je najdeblja i daje najdublji ton, odnosno ton E, nakon nje se nalazi pet ažica koja daje ton A, četvrta žica na gitari daje ton D, treća žica na gitari daje ton G, druga žica daje ton H, a prva žica daje ton E, najviši ton.